Interview Hendrik Zeelenberg – 29 april 1968

Geluidsregistratie van een interview van Aad Wagenaar met de heer Zeelenberg over de meidagen van 1940. Destijds was de heer Zeelenberg marinier der derde klasse.

Band 1

01. Vooraankondiging

02. A. Wagenaar in gesprek met dhr. Zeelenberg, in mei 1940 marinier 3e klasse – werd beroeps bij de mariniers na al te hebben gediend bij de landmacht

03. Opleiding aan het Oostplein – kwam in november 1939 in dienst – lag in de Mecklenburglaan – was marinier 3e klas – over de opleiding

04. Hun verblijf in de HBS aan de Mecklenburglaan – over collega’s – de verdeling in “bakken” en de baakmeester – ging af e toe naar huis

05. De avond van 9 mei – de uitgaansmogelijkheden – het weer – bezigheden die avond – terug in de kazerne (HBS) – vervolg die avond

06. Gewekt door vliegtuigen – de stemming – realiseerde zich niet meteen dat het oorlog was

07. Gevechtsklaar maken – gedrag officieren – vertrokken in de richting van de Lloydkade. Nogmaals over de tocht naar de Lloydkade – de stemming in de troep – geen stellingen aan de Lloydkade(

08. Hun gevechtsuitrusting, bewapening, kleding

09. Naar het Beursstation – stemming in de troep – verdeling in kleine groepen – hun bevelhebber

10. Het superioriteitsgevoel van de mariniers – aankomst Beursstation – namen stelling in een leegstaand huis – werden beschoten – aantal mariniers in het huis – namen vijand onder vuur – zijn eerste schot – werden zelf beschoten

11. Zijn angst van dat moment – de stemming

12. Trokken op naar het Beursplein, zat op de trap naar het perron – assisteerde bij de mitrailleur die de spoorbrug bestreek – naar stelling bij de Vierleeuwenbrug

13. Diverse taken en functies – bijvoorbeeld munitiedrager – werden afgelost

14. Over het aantal schoten dat hij afvuurde – vermoedens van treffers – over gesneuvelden uit zijn klas – geen panieksituaties

15. Vervolg eerste oorlogsdag – de nacht

16. Ophalen gewonde Duitsers op de Maasbruggen – contact met gewonde Duitsers – ondervraging – behandeling van gewonden door de Duitsers – voorbeelden Duitse wreedheden – over ethiek

17. Fanatisme bij mariniers met name bij officieren – over een van zijn officieren

18. Over de strijd rond de bruggen

19. Over 11 mei – beschoten door NSB’er tijdens bustocht naar Mecklenburglaan

20. Het bombardement van de marinierskazerne – moest huiszoekingen doen en NSB’ers ophalen

21. Zag pas de laatste dag dode mariniers – kwam 15 mei terecht in school

Band 2

01. Vooraankondiging

02. Naar Museum Boymans waar ze werden ontwapend – reende op Engelse hulp

03. Over Hr. Ms. Jan van Galen – na het bombardement op de Marinierskazerne als munitiedrager naar de Oude Plantage – werden zwaar beschoten

04. Verwonding van sergeant bij het Beursstation – zijn gevaarlijkste momenten in die dagen – over gewonden

05. Het bombardement – zocht dekking Mecklenburglaan – over het commando van een genieofficier, zag liever een marinier als stadscommandant – over het bombardement

06. Naar de Diergaarde voor overgave – reactie voor overgave

07. Bracht de nacht door in de Diergaarde – inleveren wapens bij Boymans – over de Duitse bewapening – omgang met de Duitsers

08. Vluchtte in 1942 naar Zwitserland – wilde naar Engeland (na 6 maanden) – te Londen – over zijn aversie tegen joden n.a.v. zijn ontvangst in Londen – nogmaals over zijn ervaringen met joden

09. Zijn aversie tegen Duitsers – ge├»nterneerd in een school

10. Moest zijn tijd uitdienen – moest gestraften van de landmacht bewaken te Nieuwersluis – werden gegroet door Duitse soldaten – vrienden van hem die gesneuveld zijn